SCSN

Samenwerking in leveranciersketens wordt steeds belangrijker. Hierin is het delen van data cruciaal, denk aan facturen, orders, logistieke en technische data, etc. Het verzenden, ontvangen en verwerken van deze ontvangen data is echter kostbaar, inefficiënt en foutgevoelig. Het Smart Connected Supplier Network biedt een nieuwe datastandaard én technische infrastructuur die het delen van data in ketens veel efficiënter maakt.

Lees er hier meer over op de Brainport Industries site.

Of lees er meer over op de Tradecloud site.

Request a
GLOVIA G2 Demo

See our ERP solutions in action. Request a demo today.

Learn More
Software screenshot
Decorative shape